Creus que és prou rellevant el tema de les tesis i els màsters dels polítics?
16% Sí, perquè afecta directament la formació dels nostres dirigents
47% Sí, perquè destapa un problema de rigor a les universitat
37% No, perquè altres problemes dels ciutadans estan per sobre
més enquestes