Creus que és prou rellevant el tema de les tesis i els màsters dels polítics?
7 No, perquè altres problemes dels ciutadans estan per sobre
9 Sí, perquè destapa un problema de rigor a les universitat
3 Sí, perquè afecta directament la formació dels nostres dirigents