Què creus que passarà després de la constitució del nou Parlament?
0 Hi haurà una investidura de Puigdemont a distància
2 S’arribarà a un acord per investir un altre candidat, i es normalitzarà tot
1 Es bloquejarà la situació, i anirem a noves eleccions a l’abril