Ràdio Vaticano

Dia d'emissió: Cada dia de diumenge a divendres
Horari: de 23.45h a 24h
Tipus de programa: Religiós

Descripció: L'informatiu en castellà de Ràdio Vaticana surt per Ràdio Estel cada dia a les 23.45 h. Tota l'activitat del pontífex, com també totes aquelles notícies de Roma i que afecten el món hispà, estan incloses en un programa amb la veu del Papa, testimonis, previsions i valoracions sobre tota la vida pública del bisbe de Roma.

Direcció:
Redacció:
Presentació:

Email: oients@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: