Missió i Vocació

Dia d'emissió: Dilluns
Horari: de 19.30h a 20h
Tipus de programa: Religiòs

Descripció: Missió i Vacació pretén donar a conèixer la visió humanista de diferents empreses que, per exemple, a través de diferents projectes promouen les bones pràctiques dins i fora l'organització: la missió de l'empresa, la missió personal, el lideratge, la sostenibilitat o la influència de les persones en el seu entorn.

També coneixerem el testimoni de persones que gràcies a la vocació han descobert la seva missió o a la inversa, persones que gràcies a la missió han descobert la seva vocació.

Direcció: David Medrano
Redacció:
Presentació: David Medrano

Email: missioivocacio@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: