Plusvàlua Dones

Dia d'emissió: Dijous
Horari: de 9.10h a 9.30h
Tipus de programa: Divulgatiu

Descripció:

Direcció: Mireia del Pozo
Redacció: CEES
Presentació: Montserrat Nebrera

Email: plusvaluadones@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: