ESGLÉSIA CATALUNYA Foto: MCS Arq Tarragona
L'Església diocesana de Tarragona fa el balanç pastoral, econòmic i assistencial del 2018
El diumenge 10 de novembre se celebrarà la Jornada de Germanor que posa en relleu la importància de col·laborar en el sosteniment de l'Església
Daniel Sobradillo Cardona 07/11/2019

Gràcies per tot!
Aquest proper diumenge dia 10 de novembre se celebra la Jornada de Germanor, el moment escollit per l'Església diocesana de Tarragona per complir amb la nostra cita d'informació i transparència en matèria econòmica. Una Jornada que també posa en relleu la importància de col·laborar en el sosteniment pastoral i econòmic de l'Església.

És per aquest motiu que volem agrair a tothom, creients i no creients, empreses, fundacions, ajuntaments, Consell Comarcals, a la Diputació de Tarragona, a la Generalitat de Catalunya i, sobretot, als voluntaris i voluntàries i tots aquells que de forma directa o indirecta contribueixen directa o indirectament a què els diferents projectes socials, culturals, educatius, assistencials o caritatius prosperin.

Malgrat les dificultats econòmiques actuals l'Església de Tarragona segueix endavant amb pas ferm en les seves conviccions fent costat als més necessitats a través de les accions de Càritas diocesana, les Càritas parroquials i les diferents fundacions que atenen els més desvalguts; també per mitjà de les múltiples intervencions en el patrimoni històric i cultural de tants pobles i ciutats; per la importantíssima acció pastoral que es realitza a través dels preveres, religiosos i religioses, diaques, laics i laiques que estan al servei de la nostra estimada arxidiòcesi, i també per la gran tasca que s'està realitzant a nivell educatiu a través de les escoles diocesanes i d'inspiració cristiana. Per tal de dur a terme tota la quantitat de projectes es necessiten recursos humans, materials i econòmics. La resposta de tots a la nostra crida és sempre clau i molt necessària en el desenvolupament del nostre pressupost i la nostra acció. Gràcies! Ens comprometem a seguir avançant el nostre compromís de transparència i informació.

Balanç econòmic de 2018
El balanç consolidat de l'arxidiòcesi -que suma tots els comptes d'explotació del bisbat, les parròquies, delegacions i institucions i que aquest any ha incorporat tota l'activitat educativa- ascendeix a 19.631.457 euros. Cal destacar que aquesta activitat econòmica consolidada de l'Església de Tarragona, a partir d'aquest exercici s'auditarà anualment responent així a la nostra voluntat de complir amb l'objectiu de transparència.

En l'anàlisi econòmica de les diferents partides destaca que la majoria dels ingressos provenen de les aportacions voluntàries dels fidels i ascendeixen a un total de 4.049.936,04 euros, ingressos que es mantenen en xifres similars a les d'anys anteriors.

Una altra xifra és la rebuda del Fons Comú Interdiocesà -l'aportació dels habitants de l'arxidiòcesi a través de la casella de la Declaració de la Renda- que ha estat de 2.312.090,44 euros.

I on es destinen tots aquests diners? Bona part dels ingressos -un total de 7.537.031,03 euros- van dirigits a la conservació d'edificis i despeses de funcionament. El segueixen la retribució del personal laic -on es compta també l'activitat educativa-, les accions pastorals i assistencials i la retribució del clergat.

A més, durant l'exercici 2018 s'ha obtingut un excedent o capacitat de finançament de 973.311,39 euros, recursos destinats a amortitzar els crèdits obtinguts per a la rehabilitació d'esglésies parroquials i llocs de culte.

Pel que fa a l'activitat assistencial i pastoral, durant l'any 2018 a l'arxidiòcesi es van atendre 74.760 persones (ancians, malalts crònics, persones amb discapacitat i drogodependents i persones en risc d'exclusió social, entre d'altres) en els 148 centres socials i assistencials. Sense oblidar tota la tasca que fa Càritas gràcies als seus 1.170 voluntaris o la dedicació dels 130 preveres, els 346 religiosos i religioses, els 858 catequistes, els mestres i educadors dels 28 centres educatius catòlics... i una llarga llista de persones que amb el seu testimoni cristià contribueixen a millorar la nostra societat.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET