Ràdio Estel
EDITORIAL
Capellans erudits
Editorial
Redacció 13/12/2016

Sortosament estan emergint de l’oblit figures de capellans diocesans cultes del segle XX que van vetllar per la recerca i la difusió del patrimoni cultural. I els qui avui els estudien i en parlen són sacerdots i seglars del segle XXI, interessats també pels tresors que la fe ens ha llegat. Així en la IV Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església celebrada al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona el 25 de novembre passat, es va reconèixer l’acció i es va tributar un merescut homenatge a sacerdots erudits de totes les diòcesis amb seu a Catalunya del seu temps: Joan Serra Vilaró (Solsona), Manuel Trens Ribas (Barcelona), Pere Batlle Huguet (Tarragona), Joan Fusté Vila (Lleida), Ramon O’Callaghan i Josep Matamoros (Tortosa), Eduard Junyent (Vic), Jaume Marquès (Girona) i Pere Pujol i Tubau (Urgell).

Diem «sortosament» perquè ens sembla fonamental que les joves generacions de capellans i de seglars del segle XXI coneguin l’acció d’aquests grans homes d’Església que van treballar a favor del patrimoni des dels museus, els arxius, les exposicions i la recerca històrico-artística i arqueològica. La seva vocació al ministeri i, ensems, a la cultura eren complementàries i s’enriquien recíprocament, amb gran naturalitat. Aquests pastors del Poble de Déu foren sovint pioners en un món on la recerca humanística no estava encara professionalitzada i en el qual els béns patrimonials corrien perill o eren poc considerats des d’altes instàncies eclesials i civils.

A més, d’una manera o d’una altra tots ells van viure la guerra civil i la tràgica destrucció del patrimoni que comportà a Catalunya. En el decurs de la Jornada hom va parlar de la necessitat de donar a conèixer figures que, des d’un bàndol i l’altre, lluitaren —exposant fins i tot la pròpia vida— pel salvament del patrimoni. Alhora cal suscitar vocacions d’artistes que treballin en diàleg amb l’Església, seguint l’esperit de la carta de sant Joan Pau II als artistes (1999) i de la trobada amb 260 artistes i el discurs de Benet XVI a la Capella Sixtina (2009). Ben recentment, el 6 de desembre passat, Francesc va convidar també els artistes creients a tenir cura de la bellesa per guarir les ferides de l’ànima.

Tornant a la Jornada de Museus i Patrimoni, cal reconèixer a Lluís Prat, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; a Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona; a Josep M. Riba, director del Museu Episcopal de Vic i a Josep Giralt, director del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, la impecable organització de la Jornada.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET