Ràdio Estel
EDITORIAL
Voluntaris abnegats
Redacció 27/06/2017

S’entén per voluntari aquell que dedica una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Per aquest caire de servei i gratuïtat, dins de l’Església el voluntariat és un actiu important i en el temps d’estiu això es posa encara més en relleu, especialment entre la gent jove. Ara quan parlem de persones en formació, és important que, a l’hora de decidir quin voluntariat emprendran, hi hagi un procés de discerniment en el qual el jove se senti suficientment acompanyat i orientat. Els voluntaris han de disposar de la informació, la formació, l’orientació i, quan calgui, dels mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls assignin (Cf. Llei Estatal del Voluntariat 6/1996). Els voluntaris també han de cultivar una sèrie d’actituds com l’amor, el respecte (la mirada atenta) i l’acceptació de l’altre, sense discriminació. És important, i sovint s’oblida, que el voluntari, en el decurs del seu servei, ha de ser discret sobre els afers de què tingui coneixement, és a dir, que ha de respectar, quan s’escaigui, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en la seva activitat voluntària. El voluntari ha de ser amable sense ser paternalista i no ha de crear dependències. Tampoc no ha de fer del seu servei un afer merament personal, ni acceptar regals o privilegis. És important que el voluntari tingui un sentit de la justícia i de la igualtat, amb una preferència pels més dèbils i necessitats.

Algú ha dit que tota l’Església és un gran voluntariat. Ara bé, la tasca dels voluntaris, que és insubstituïble, per ser efectiva s’ha de saber harmonitzar correctament amb les funcions que exerceixen de manera estable els consagrats i els professionals.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET