Ràdio Estel
EDITORIAL
Dimensió profètica i parròquia
Redacció 29/08/2017

Avui molts laics i laiques col·laboren en la vida parroquial, sovint presten un gran ajut a la litúrgia, a Càritas, a la catequesi, però la dimensió profètica que tot batejat té i que ha de projectar la comunitat enfora «no és el nostre punt fort». Ho va dir Bernard Quintard, vicari general de Rodez, França, en el marc del 29è Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP), que amb el lema Cristians a Europa, un poble, una missió, es va celebrar el mes de juliol passat a Barcelona, amb la participació de laics i religiosos europeus de diverses edats i procedències. Com desenvolupar aquesta dimensió profètica? Fou interessant la intervenció de Mireia Vidal, professora d’Història de l’Església a la Facultat de Teologia Protestant, que prengué el model de sant Pau i els seus deixebles, que desenvolupaven una missió «en cascada», visitant les capitals de províncies com a representants del territori, una missió en xarxa amb 62 col·laboradors —alguns més permanents i d’altres oferint les seves sinergies temporalment— i una missió que emprava estructures ja existents. «L’evangelització encoratjada per Pau i els processos de conversió que ell va afavorir no eren fundats en les grans predicacions públiques ni en les conversions massives (...) Pau no era un apòstol de multituds sinó de contacte personal, o treballant en grups molt reduïts.» En les seves cartes no fa una crida específica a la missió, però fa notar allò que és igualment evident, el que espera és suport de les comunitats locals: petició de pregàries, d’ajut econòmic i de personal per integrar temporalment el seu equip missioner. En la missió paulina hi participen no sols els missioners, sinó tot el cos de Crist representat en ells. En Pau no hi ha un enviament explícit a la missió perquè la vida cristiana, ella mateixa, és concebuda com una missió.

Els participants al Congrés conclogueren que les parròquies són llocs d’aprenentatge al servei de l’evangelització i la humanització. «L’única missió que Jesús ens indica és esdevenir deixebles, perquè hem decidit creure.» El cardenal Omella, en l’eucaristia inaugural del Congrés, va dir que «la parròquia és un oasi on poder recobrar forces». Que les reflexions d’aquest CEP ens ajudin a ser-ho cada vegada més, enmig de tants deserts contemporanis.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET