estā sonant...
TEMPS DE DIĀLEG
....
23:05 MAR ENDINS
23:35 COMPLETES
23:45 RĀDIO VATICANA
00:00 L'EVANGELI
00:05 TORN DE NIT