estā sonant...
L'ALBADA
....
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES DES DE MONTSERRAT
08:00 FÓRMULA ESTEL
12:00 ĀNGELUS