està sonant...
FÓRMULA ESTEL
....
23:00 ESGLÉSIA VIVA
23:30 COMPLETES
23:45 PETIT CONCERT
00:00 L'EVANGELI
00:05 TORN DE NIT