està sonant...
TORN DE NIT
....
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES DES DE MONTSERRAT
08:00 FÓRMULA ESTEL
09:00 NATURALMENT