07:30 LAUDES
08:00 A PRIMERA HORA
09:00 PLUSVÀLUA DONES
09:30 FÓRMULA ESTEL
18:00 EL GRIPAU BLAU
18:40 L'EVANGELI
18:45 VESPRES
19:25 DIARI DEL PAPA
19:30 SEMPRE ENS QUEDARÀ LA MÚSICA
20:00 PLUSVÀLUA