està sonant...
MÚSICA I PARAULA
....
15:00 FÓRMULA ESTEL
18:05 NATURALMENT DR.PROS
18:35 L'EVANGELI
18:45 VESPRES DES DE MONTSERRAT
19:30 JOVES AMB FE