està sonant...
FÓRMULA ESTEL
....
17:00 L'ODISSEA DE LA VEU
18:00 EL GRIPAU BLAU
18:30 L'EVANGELI
18:37 DIARI DEL PAPA
18:45 VESPRES DES DE MONTSERRAT