estą sonant...
EN 5 MINUTS
....
23:05 L'ART DE LA REFLEXIÓ
23:30 COMPLETES
23:45 RĄDIO VATICANA
00:00 L'EVANGELI
00:05 ESTEM AMB TU (Rep)